Blinkenlights al Mama di Zagabria

posted by

animazione_ccc.gif
Le facciate dei grattacieli diventano dei dispaly interattivi con il progetto Blinkenlights, vi aspettiamo domani 15 Giugno al Mama di Zagabria per scoprire cosa sono e come si possono realizzare.

Tim Pritlove: Prezentacija Chaos Computer Cluba i projekta Blinkenlights

Tim Pritlove je dugogodišnji ?lan slavnog Chaos Computer Cluba, jedne od najstarijih hakerskih organizacija, osnovane 1981. u Berlinu. CCC broji oko 1500 ?lanova, a sebe opisuje kao ‘galakti?ku zajednicu živih bi?a, neovisnih o životnoj dobi, spolu, rasi ili seksualnoj orijentaciji, koja se bez obzira na granice bori za slobodu informacija’. Tim Pritlove odgovoran je za organizaciju godišnje konferencije CCC-a: Chaos Communication Congressa, kao i jedan od autora Blinkenlightsa projekta kojim se 12.09.2001. proslavila dvadesetogodišnjica CCC-a tako što je poznata “Haus des Lehrers” u Berlinu pretvorena u najve?i ra?unalni zaslon (eng.
display) ikada napravljen. mi2.hr