PRAVO NA GRAD

posted by

malopravo.png

PROTEST PROTIV NESPOSOBNE GRADSKE UPRAVE

Inicijativa Pravo na grad, sastavljena od aktera s nezavisne kulturne scene i mladih, prije tri dana pokrenula je akciju preljepljivanja plakata s likom gradona?elnika. Taj je ?in gra?anskog neposluha isprovociran ?injenicom da je gradski javni prostor iskorišten za politi?ku promociju gradona?elnika Bandi?a – i to upravo na podru?ju na kojem ništa nije u?injeno – kroz oglašavanje kulturne manifestacije koja prezentira mlade umjetnike.

Nositelji inicijative Pravo na grad zapo?eli su u prolje?e prošle godine proces koji je rezultirao Deklaracijom “Nezavisna kultura i mladi u razvoju grada Zagreba”. Deklaraciju je uo?i lokalnih izbora potpisao i sadašnji gradona?elnik ?ime se obvezao da ?e provoditi mjere koje se odnose na implementaciju Gradskog programa djelovanja za mlade, osiguravanje infrastrukturnih uvjeta te proceduralne i druge pomake u funkcioniranju gradske uprave prema nezavisnoj kulturi i mladima. Ti se pomaci me?utim do sada nisu dogodili.

http://www.pravonagrad.org/FrontPage