Alessandro e Tamara su RTS1 in Serbia con Mira Adanja Polak – 21 Gennaio ore 16:00

posted by

Per la terza volta domenica 21 Gennaio trasmetteranno su RTS1 il servizio di 40 minuti fatto da Mira Adanja Polak su me e Tamara.

Dal sito di Mira Adanja Polak
=====================
Ljubav na prvi mail – 21. januar 2007.

Serija “Ekskluzivno”, nedelja, 16:02, Prvi program RTS-a

Emisija govori o ljubavnoj pri?i Tamare Živkovi?. Tamara je, naime, preko Interneta upoznala Alesandra. Zaljubili su se “na prvi mail” i shvatili da imaju puno zajedni?kog.
Kada su se prvi put sreli, bilo im je jasno da jedno bez drugog ne mogu. Izme?u njih se, me?utim, ispre?ila administracija, reklo bi se ?ak ?itava Evropa.
U emisiji ?ete videti kako se oni snalaze, šta preduzimaju, kako se bore… Pratimo ih u Rimu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici i svim zemljama za koje našim ljudima ne treba viza.
Koliko Alesandro voli Tamaru? Koliko ljudi veruju u to da se ljubav ra?a i nakon rane mladosti? Zapis svedo?i o tome da ljubav nadilazi zakon.